Om DOCMAN

DOCMAN startade 1996 och drivs från och med 2011 som ett aktiebolag. Företaget har specialiserat sig på att hjälpa medicintekniska företag med att bl.a. upprätta olika typer av dokumentation som krävs för att en produkt ska vara säker och enkel att använda. Detta innefattar allt från teknisk dokumentation, riskanalyser, kvalitetsmanualer, kliniska rapporter, servicemanualer, utbildningsmaterial, översättningar och sist men inte minst bruksanvisningar.

Arbetet sker ofta genom ett nära samarbete och med tät kontakt med medicintekniska tillverkare. Vad gäller bruksanvisningar läggs mycket fokus på att användare ska uppfatta instruktioner på ett enkelt och tydlig sätt men även att de regulatoriska kraven ska vara uppfyllda. Texter och material tas fram på både engelska och svenska. 

Mer än goda råd

När du anlitar DOCMAN får du mer en någon som endast levererar goda råd som ska genomföras. Du får också någon som konkret hjälper till med att genomföra dessa. Det betyder att du får hjälp med att skriva och formulera texter samt hjälp med att bli lotsad genom de medicintekniska regelverken och applicerbara krav.

Medicinteknisk bakgrund

DOCMAN har många års erfarenhet och expertkunskap inom det medicintekniska området. Det gäller framför allt regulatorisk kunskap inklusive kvalitetsledningssystem, framtagande av bruksanvisningar och översättningar. Genom ett nära samarbete med partners som har kompletterande kunskap erbjuds en större palett.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Branschkunskap

  • EKG-utrustningar och EKG programvaror
  • Klinisk fysiologi
  • Defibrillator
  • Ultraljudsutrustningar
  • Neurofysiologi
  • Övervakning och tillhörande system
  • Kirurgi
  • Öron-Näsa-Hals